Algemene Voorwaarden

uitgebreide Algemene Voorwaarden Tattoo

1. Identificatie van de Partijen:

Dit document (hierna "Overeenkomst" genoemd) is een juridisch bindende overeenkomst tussen Mioka Tatu = Moonweaver gevestigd op Zottegemstraat 17, 9688 Schorisse. hierna "de Studio" genoemd, en de klant, wiens naam en contactgegevens worden vermeld in de boeking en/of op dit document.

2. Afspraak en Consultatie:

2.1. Afspraken voor tatoeages worden gemaakt via de website of e-mail naar info@miokatatu.com. Vooraf en tijdens de afspraak zal een consultatiegesprek plaatsvinden om de wensen van de klant te bespreken, inclusief het tatoeage ontwerp, de prijsopgave en eventuele aanpassingen.

2.2. De Studio behoudt zich het recht voor om afspraken te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, redenen met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van de klant en de artiest.

3. Tatoeage Ontwerp en Wijzigingen:

3.1. Tatoeage Ontwerpen worden gemaakt door de artiest van de Studio. Eventuele wijzigingen aan het ontwerp moeten schriftelijk worden vastgelegd en door zowel de klant als de artiest worden goedgekeurd.

3.2. Het eigendom van het tattoo ontwerp blijft bij de artiest, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Prijzen en Betaling:

4.1. De prijzen voor tatoeage diensten worden vermeld op de website van de Studio of op andere overeengekomen plaatsen.

4.2. Betalingen dienen te geschieden via [Beschrijf de geaccepteerde betalingsmethoden] en moeten volgens de aangegeven voorwaarden worden voldaan.

5. Aanbetalingen:

5.1. Een aanbetaling kan vereist zijn om een afspraak te bevestigen en wordt bij de totale kosten van de tatoeage dienst opgeteld.

5.2. Indien de klant de afspraak annuleert of niet verschijnt op de geplande datum, kan de aanbetaling worden ingehouden als vergoeding voor de geboekte tijd van de artiest.

6. Gezondheids- en Veiligheidsmaatregelen:

6.1. De Studio volgt strikte gezondheids- en veiligheidsprocedures om ervoor te zorgen dat de tatoeage procedure veilig wordt uitgevoerd. Klanten worden geïnformeerd over deze procedures en worden verwacht deze te respecteren.

6.2. Klanten moeten voorafgaand aan de procedure eventuele medische aandoeningen, allergieën of andere gezondheidsgerelateerde zaken melden aan de artiest om mogelijke risico's te minimaliseren.

7. Informed Consent:

7.1. Voordat de tatoeage procedure begint, zal de klant een schriftelijke toestemmingverklaring ondertekenen waarin staat dat ze volledig begrijpen dat een tatoeage permanent is en dat ze instemmen met de procedure.

8. Leeftijdsbeperkingen:

8.1. Klanten moeten voldoen aan de wettelijke leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een tatoeage in België, die doorgaans 18 jaar is. De Studio zal een geldig identiteitsbewijs vereisen als bewijs van leeftijd.

9. Annulering en Terugbetalingen:

9.1. Klanten kunnen een afspraak annuleren met inachtneming van de opgegeven annuleringsvoorwaarden. Eventuele aanbetalingen kunnen al dan niet restitueerbaar zijn, afhankelijk van de annuleringsvoorwaarden van de Studio.

10. Nazorginstructies:

10.1. Klanten ontvangen gedetailleerde instructies voor de nazorg van de tatoeage om de genezing te bevorderen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze instructies nauwkeurig op te volgen.

11. Intellectuele Eigendom:

11.1. Het eigendom van het tattoo ontwerp blijft bij de artiest, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Klanten krijgen doorgaans beperkte rechten met betrekking tot het gebruik van de afbeelding.

12. Geschillen en Jurisdictie:

12.1. In geval van een geschil tussen de Studio en de klant, zal geprobeerd worden om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit niet mogelijk is, zal de zaak worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

13. Wijzigingen in de Voorwaarden:

13.1. De Studio behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen, en het gebruik van de diensten na de wijzigingen wordt beschouwd als aanvaarding van de bijgewerkte voorwaarden.

14. Toepasselijke Wetgeving:

14.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door de Belgische wetgeving, en eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de jurisdictie van de Belgische rechtbanken.

15. Handtekening:

15.1. Klanten dienen deze algemene voorwaarden te lezen, begrijpen en ermee akkoord te gaan door hun handtekening te plaatsen voordat de tatoeage procedure begint.

Moonweaver

Zottegemstraat 17

9688 Schorisse

BE0763 319 130

Mioka Tatu

Hulp

FAQ's

Privacy & Cookiebeleid

Copyright by Esther Francis©2024


Contact


  • info@miokatatu.com
  • Schorisse, België
@mioka.tatu
@mioka.tatu